Pamiętniki Starej Motyki

Bioróżnorodność stanowi podstawę naszego funkcjonowania w świecie. To właśnie ona zapewnia nam dostę do żywności,czystej wody, powietrza i gleby. Nie można jej niczym zastąpić. Należy o nią dbać i pielęgnować ją. Stare przydomowe sady są jednym ze znakomitych sposobów na zachowanie podwalin bioróżnorodności. 

Polecamy projekt "Pamiętniki Starej Motyki" zrealizowany przez Pracownię Architektury Żywej. Działania projektu przedstawiają tematykę tradycyjnego, wiejskiego ogrodnictwa, sadownictwa i zielarstwa. Cykl spotkań na terenie gminy Lipsk pozwolił na zebranie doświadczeń i wiedzy uczestników projektu. Czego efektem jest przepięknie zilustrowany poradnik oraz ogród i sad przy ośrodku rehabilitacyjnym w Kuriance. Projekt zangażował do swych działań przede wszystkim osoby 55+ tak by miały one możliwość ciekawego zagospodarowania swego wolnego czasu oraz aktywnego uczestnictwa w społeczności lokalnej. Poprzez działania projektowe Stowarzyszenie Architektury Żywej zwracało uwagę na świadomość znaczenia przyrody w życiu codziennym, zdrowe żywienie, krajobraz kulturowy wsi oraz hortiterapię.

Fundacja "Mała Wielka Zmiana" gorąco poleca lekturę samego poradnika oraz wydarzeń projektu opisanych na stronie FB: https://www.facebook.com/pages/Pami%C4%99tniki-starej-motyki/348777338548600

Poniżej ilustracje onętka (Cosmos sp.) rys. Radosław Błachnio oraz arcydzięgla litwor/dzięgiel lekarski (Archangelica officinalis) rys. Magdalena Kaplińska

Pamiętniki_1

Pamiętniki