Kropiatka – konik polski zaadoptowany przez Fundację

Fundacja „Mała Wielka Zmiana” wspiera pro ekologiczne działania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP). W 2015 roku zaadoptowaliśmy konika polskiego – Kropiatkę.

Kropiatka_adopcja_2015

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stawia sobie za cel ochronę dziko żyjących ptaków i ich siedlisk. Jako sposób realizacji tego celu OTOP wykupuje i dzierżawi grunty oraz prowadzi na nich gospodarkę rezerwatową. Rezerwat Karsiborska Kępa jest położony na wyspie o tej samej nazwie, będącej częścią Delty Świny – ostoi ptaków o randze europejskiej. Rezerwat ten jest pierwszym, i jak na razie jedynym, rezerwatem należącym do Towarzystwa. Rezerwat Karsiborska Kępa jest jednym z pierwszych rezerwatów społecznych, i chyba pierwszym, w którym jako sposób ochrony przyjęto metody czynne (aktywne działania i prace – w odróżnieniu od rezerwatów ścisłych zamkniętych na wszelkie działania człowieka).

Przykładem aktywnej formy ochrony jest utrzymanie stada koników polskich pasących się na terenie rezerwatu, co pomaga chronić otwarte tereny Karsiborskiej Kępy przed zarastaniem przez trzcinę i inne wysokie rośliny. Konik polski to rodzima rasa pochodząca od konia leśnego zwanego tarpanem. Pierwsze koniki polskie wprowadzono do rezerwatu Karsiborska Kępa w 2010 roku. Obecnie nasze stado składa się z 14 koników, w tym 5 wałachów i 9 klaczy. W tym sezonie stado powiększyło się aż o 7 źrebiąt.

Wszystkich tych, którzy chcą pomóc w działaniach ochrony przyrody podejmowanych przez OTOP zapraszamy do współpracy.
Można przyczynić się do ochrony przyrody w rezerwacie Karsiborska Kępa i zaadoptować konika.
Wystarczy wybrać źrebaka i przekazać na jego utrzymanie 120 zł rocznie. Wówczas OTOP przekaże pakiet informacji i zostanie się Rodzicem Adopcyjnym. Przekazane środki przeznaczone zostają na zakup karmy i leków dla zaadoptowanego wybrańca.

Zachęcamy do adoptowania koników i odwiedzania strony OTOP'u: http://www.otop.org.pl/

OTOP
Część tekstu i zdjęcie zaczerpnięte z zasobów strony www.otop.org.pl