„Seniorzy w akcji”

W ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej w ramach programu "Seniorzy w akcji" prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 10 marca mieliśmy okazję przeprowadzić warsztaty z zakresu bioróżnorodności. Prowadzący warsztaty, Monika Styczek, omówiła z grupą lokalnej społeczności zagadnienia dotyczące walorów lokalnego wiejskiego krajobrazu. Grupa miała za zadanie m.in. rozpoznać odgłosy ptaków charakterystycznych dla terenów rolnych oraz omówić zalety często zanikających już zarośli śródpolnych.

Opis projektu "Seniorzy w akcji"

Działania projektu skupią się wokół tematyki tradycyjnego, wiejskiego ogrodnictwa, sadownictwa i zielarstwa. Cykl spotkań pozwoli na zebranie doświadczeń i wiedzy uczestników oraz zapraszanych do projektu specjalistów. Efektem pracy wielopokoleniowej grupy będzie zaś krótki i zwięzły poradnik oraz ogród i sad przy ośrodku rehabilitacyjnym. Projekt angażuje do swych działań przede wszystkim osoby 55+ tak by miały one możliwość ciekawego zagospodarowania swego wolnego czasu oraz aktywnego uczestnictwa w społeczności lokalnej. Tym na co poprzez swoje działania chcemy zwrócić uwagę to świadomość znaczenia przyrody w życiu codziennym, zdrowe żywienie, krajobraz kulturowy wsi oraz hortiterapia.

Więcej informacji na FaceBook'u:

http://www.facebook.com