Licealiści z Dąbrowy Białostockiej odwiedzają WUM

Pani Edyta Budnik wraz z 12 licealistów biorących udział w projekcie "Młodzi Edukatorzy Podlasia" 14 maja 2013 odwiedzili Warszawski Uniwersytet Medyczny.

WUMLicealiści z LO im.gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, uczęszczający do klasy o profilu medycznym, mieli okazję podpatrzeć jakie warunki studiowania może zaproponować im WUM. Już w przyszłym roku staną oni przed decyzją, do których uczelni składać papiery. Licealiści już teraz zdążyli wykazać się zaangażowaniem i ciężką pracą, wicelając się w rolę młodych edukatorów, którzy sami przeprowadzili warsztaty dla swoich dużo młodszych kolegów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Wynagradzając ich zapał do nauki i zaangażowanie w prowadzeniu zajęć dla maluchów licealiści zwiedzili wystawę oraz obejrzeli film poświęcony postaci Janusza Korczaka, odwiedzili bibliotekę, porozmawiali z doktorantem oraz studentką IV roku II wydziału lekarskiego. W częsci warszatowej wizyty na uniwersytecie licealiści mieli okazję spróbować sowich sił jako chirurdzy – zszywając skórę kurczaków. Poniżej efekty ich prac:

20130514_152632

Szycie

 

 

 

 

Wszystkim licealistom Fundacja "Mała Wielka Zmiana" życzy sukcesów w dalszej nauce oraz powodzenia przy wyborze uczelni wyższej!

Młodzi Edukatorzy Podlasia

Dąbrowa Białostocka_LOW ramach programu Fundacji Mała Wielka Zmiana "Młodzi Edukatorzy Podlasia" uczniowie klasy II c z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Nikodema Sulika z Dąbrowy Białostockiej  na przełomie kwietnia i maja 2013 przeprowadzili zajęcia z edukacji ekologicznej z ponad 200 uczniami szkół podstawowych! Licealiści nawiązali współpracę ze szkołami w Dąbrowie Białostockiej, Lipsku, Różanymstoku, Kamiennej Nowej, Reszkowcach, Bagnach, Zwierzyńcu Wielkim oraz Nierośnie.
Przeprowadzone zajęcia z aktywnym zaangażowaniem ze strony ich młodszych kolegów w szkołach podstawowych zyskały bardzo pozytywne oceny. Podczas warsztatów licealiści mieli możliwość spróbowania swoich sił w roli "edukatorów", którzy w sposób kreatywny i interaktywny przekazywali zdobytą wcześniej wiedzę młodszym kolegom i koleżankom. Brawo dla wszystkich za świetne efekty!

„Seniorzy w akcji”

W ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej w ramach programu "Seniorzy w akcji" prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 10 marca mieliśmy okazję przeprowadzić warsztaty z zakresu bioróżnorodności. Prowadzący warsztaty, Monika Styczek, omówiła z grupą lokalnej społeczności zagadnienia dotyczące walorów lokalnego wiejskiego krajobrazu. Grupa miała za zadanie m.in. rozpoznać odgłosy ptaków charakterystycznych dla terenów rolnych oraz omówić zalety często zanikających już zarośli śródpolnych.

Czytaj dalej