Misja

Misją Fundacji jest kreatywne wspieranie dążeń do samorealizacji poprzez działania wywołujące pozytywne zmiany w ludziach oraz ich otoczeniu. Fundacja skupia się zarówno na obszarach wiejskich, jak i zurbanizowanych – dzieląc aktywność na zrównoważony rozwój oraz szeroko rozumianą edukację i kulturę. Ponadto Fundacja wspiera działalność rolników gospodarujących metodami ekologicznymi.