Deklaracja Praw Chłopów

Podczas Międzypokoleniowego Spotkania Rolników, które odbyło się 1-3 grudnia 2017r. w Grzybowie na gospodarstwie Ewy i Petera Stratenwerth dyskutowano nad Deklaracją Praw Chłopów. Spotkanie zorganizował ruch suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska http://nyeleni.pl/.

Okazało się, że samo słowo "chłop" wymaga dłuższej dyskusji i jest źródłem wielu refleksji ze strony zarówno samych rolników (których to deklaracja dotyczy w głównej mierze), jak i konsumentów żywności bio. 
Fundacja "Mała Wielka Zmiana" jako organizacja wspierająca rozwój lokalnych społeczności w kraju i za granicą jest żywo zainteresowana projektem deklaracji. W jej treści znajdują sie bowiem bardzo ważne zapisy, mające na celu zapewnienie suwerenności żywnościowej naszemu społeczeństwu, w ujęciu nie tylko krajowym, ale również globalnym. 

Obecnie toczy się żywa dyskusja nad tym, czy koncerny przemysłowe maja prawo do dyktowania warunków produkcji żywności. Zdaniem Fundacji odpowiedź brzmi – nie mają takiego prawa. Każdy człowiek powinien mieć prawo do decydowania o tym czym i jak chce siebie żywić. Jeśli decydujemy się na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego i chcemy spożywać żywność ekologiczną, powinniśmy mieć dostęp i prawo do korzystania z ekologicznych nasion, prawo do czystej i nieskażonej wody, powietrza, czy gleby. Obecnie to prawo jest nam zagrabiane, a nasza czujność usypiana. 

Fundacja "Mała Wieka Zmiana" popiera tekst deklaracji i intencje ochrony praw chłopów, rolników, żywicieli do wykonywania ich życiowej pasji, czyli wyżywiania ich samych, ich rodzin, ich lokalnych społeczności.

Prawa chłopów