Deklaracja Praw Chłopów

Podczas Międzypokoleniowego Spotkania Rolników, które odbyło się 1-3 grudnia 2017r. w Grzybowie na gospodarstwie Ewy i Petera Stratenwerth dyskutowano nad Deklaracją Praw Chłopów. Spotkanie zorganizował ruch suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska http://nyeleni.pl/.

Okazało się, że samo słowo "chłop" wymaga dłuższej dyskusji i jest źródłem wielu refleksji ze strony zarówno samych rolników (których to deklaracja dotyczy w głównej mierze), jak i konsumentów żywności bio. 
Fundacja "Mała Wielka Zmiana" jako organizacja wspierająca rozwój lokalnych społeczności w kraju i za granicą jest żywo zainteresowana projektem deklaracji. W jej treści znajdują sie bowiem bardzo ważne zapisy, mające na celu zapewnienie suwerenności żywnościowej naszemu społeczeństwu, w ujęciu nie tylko krajowym, ale również globalnym. 

Obecnie toczy się żywa dyskusja nad tym, czy koncerny przemysłowe maja prawo do dyktowania warunków produkcji żywności. Zdaniem Fundacji odpowiedź brzmi – nie mają takiego prawa. Każdy człowiek powinien mieć prawo do decydowania o tym czym i jak chce siebie żywić. Jeśli decydujemy się na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego i chcemy spożywać żywność ekologiczną, powinniśmy mieć dostęp i prawo do korzystania z ekologicznych nasion, prawo do czystej i nieskażonej wody, powietrza, czy gleby. Obecnie to prawo jest nam zagrabiane, a nasza czujność usypiana. 

Fundacja "Mała Wieka Zmiana" popiera tekst deklaracji i intencje ochrony praw chłopów, rolników, żywicieli do wykonywania ich życiowej pasji, czyli wyżywiania ich samych, ich rodzin, ich lokalnych społeczności.

Prawa chłopów

 

 

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne „Dziecko i Mama”

Fundacja "Mała Wielka Zmiana" wiosną (28-29 maj 2016) organizuje warsztaty edukacyjne dla młodych mam. Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy, które chciałyby wziąć udział w inspirujących zajęciach dotyczących różnych aspektów macierzyństwa, a także tych które poszukują nieco odpoczynku od codziennego zgiełku i natłoku różnych spraw. 
Wszystkie szczegóły warsztatów wraz z programem dostępne są w zakładce SzkoleniaProgram warsztatów 
 

Ruszyły zapisy na II edycję kursu Rolnictwa Ekologicznego

Notatka na marginesie


Już trwa nabór na kurs rolnictwa ekologicznego na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie 

EUL

Ruszył nabór na II edycję kursu rolnictwa ekologicznego prowadzonego przez Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie (woj. mazowieckie). Kurs skierowany jest do osób chcących prowadzić gospodarstwo metodami ekologicznymi. Wiedzę teoretyczną jak i praktyczną studenci zdobywać będą podczas 21 miesięcy, od 4 kwietnia 2016 do grudnia 2017.

Teoretyczna część wykładów (3-tygodniowe zjazdy) odbywać się będzie w siedzibie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie, woj. mazowieckie. Natomiast część praktyczną kursu, która trwa 14 miesięcy (35 godzin praktyk w tygodni) studenci będą spędzać na ekologicznych gospodarstwach u doświadczonych rolników z całej Polski. Odbędzie się też 8 trzy-dniowych wizyt studyjnych w najciekawszych gospodarstwach ekologicznych kraju.

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy to pierwsza inicjatywa tego rodzaju w Polsce. Uniwersytet stanowi ważną alternatywę dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekologii, jak i młodych rolników przejmujących gospodarstwa po swoich rodzicach. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Karol Juros, tel. 500 381 231, eul@grzybow.pl

Formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach Uniwersytetu: http://www.eul.grzybow.pl/

Kropiatka – konik polski zaadoptowany przez Fundację

Fundacja „Mała Wielka Zmiana” wspiera pro ekologiczne działania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP). W 2015 roku zaadoptowaliśmy konika polskiego – Kropiatkę.

Kropiatka_adopcja_2015

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stawia sobie za cel ochronę dziko żyjących ptaków i ich siedlisk. Jako sposób realizacji tego celu OTOP wykupuje i dzierżawi grunty oraz prowadzi na nich gospodarkę rezerwatową. Rezerwat Karsiborska Kępa jest położony na wyspie o tej samej nazwie, będącej częścią Delty Świny – ostoi ptaków o randze europejskiej. Rezerwat ten jest pierwszym, i jak na razie jedynym, rezerwatem należącym do Towarzystwa. Rezerwat Karsiborska Kępa jest jednym z pierwszych rezerwatów społecznych, i chyba pierwszym, w którym jako sposób ochrony przyjęto metody czynne (aktywne działania i prace – w odróżnieniu od rezerwatów ścisłych zamkniętych na wszelkie działania człowieka).

Przykładem aktywnej formy ochrony jest utrzymanie stada koników polskich pasących się na terenie rezerwatu, co pomaga chronić otwarte tereny Karsiborskiej Kępy przed zarastaniem przez trzcinę i inne wysokie rośliny. Konik polski to rodzima rasa pochodząca od konia leśnego zwanego tarpanem. Pierwsze koniki polskie wprowadzono do rezerwatu Karsiborska Kępa w 2010 roku. Obecnie nasze stado składa się z 14 koników, w tym 5 wałachów i 9 klaczy. W tym sezonie stado powiększyło się aż o 7 źrebiąt.

Wszystkich tych, którzy chcą pomóc w działaniach ochrony przyrody podejmowanych przez OTOP zapraszamy do współpracy.
Można przyczynić się do ochrony przyrody w rezerwacie Karsiborska Kępa i zaadoptować konika.
Wystarczy wybrać źrebaka i przekazać na jego utrzymanie 120 zł rocznie. Wówczas OTOP przekaże pakiet informacji i zostanie się Rodzicem Adopcyjnym. Przekazane środki przeznaczone zostają na zakup karmy i leków dla zaadoptowanego wybrańca.

Zachęcamy do adoptowania koników i odwiedzania strony OTOP'u: http://www.otop.org.pl/

OTOP
Część tekstu i zdjęcie zaczerpnięte z zasobów strony www.otop.org.pl